תקנון חברה

טופס אישור תקנון

הבהרה חשובה : שמנו ואיכות עבודתנו הולכים לפנינו ,

ותקנון זה נועד להגנה בלבד . ולא להפחדה ,

פנטזיה

ביצוע הדפסה של  פליירים/ פוסטרים /מגנטים /ועוד מוצרים /בזול

אתר אינטרנט בבעלות דפוס אילוז פרינט שלמה בע'מ .

אני החתום מטה מאשר התקנון ,

1. אני מאשר עבודה זו לדפוס בידיעה ותיתכן סטייה בהדפסה של עד 15% בצבעוניות , 7% בלאי בסחורה, ועד 3 מ"מ סטייה בחיתוך מכל צד, וכי הכיתוב, ההגהה, הלוגואים, התמונות, הסימנים המסחריים או כל סימן השייך לקניין רוחני מכל סוג שהוא באחריותי הבלעדית על כל המשתמע מכך.

2.ידוע לי שמרגע שסיפקתי אמצעי תשלום התחייבתי בפועל  לביצוע ההזמנה , ואני מתחייב לשלם את כל התמורה במלואה עבור ביצוע הזמנת עבודה זו, ומתחייב בערבות אישית,לא לבטל עסקה זו מכל סיבה שהיא, ידוע לי שבמידה ואבטל את העסקה, אתר פנטזיה / דפוס אילוז פרינט רשאי לקבל את מלוא סכום העסקה הנקוב במחירון באתר בתוספת של הוצאות שכר טרחה וריבית של 3% מהעסקה.

3.ידוע לי כי גלגל הזמן בהזמנת הסחורה , מתבצעת מרגע אישור הקובץ הגרפי ואספקת אמצעי התשלום בפועל בלבד,

4. ידוע כי זמני האספקה הם כדלהלן: לא כולל ימי שישי שבת .

א-     הזמנת סחורה במסלול המהיר – אספקת סחורה מהיום למחר

מותנה באספקת קובץ ואמצעי תשלום לא יאוחר מ 10 בבוקר ,ביצוע העבודה עד למחרת היום ב  7 בערב  אספקה .ביצוע הזמנה בימי חמישי אספקה ביום ראשון 7 בערב

ב-      הזמנת סחורה במסלול הזריז – אספקת סחורה עד 3 ימי עסקים

מרגע אספקת אמצעי תשלום לביצוע ההזמנה.

ג-       הזמנת סחורה במסלול הרגיל – אספקת סחורה עד 5 ימי עסקים

 מרגע אספקת אמצעי תשלום לביצוע ההזמנה.

ד-      הזמנת סחורה מסלול הזול  – אספקת סחורה עד 10 ימי עסקים

 מרגע אספקת אמצעי תשלום לביצוע ההזמנה.

5- ידוע וברור לי, שבמידה ודפוס אילוז לא יעמוד  בהתחייבות לזמן ההספקה, על כל יום חריגה ,דפוס אילוז  יזכה אותי בהנחה של 10 %  מסכום ההזמנה .

6-ידוע וברור לי שבכל  מקרה  שנגרם לי נזק ,ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק שהוא .בגלל שההזמנה לא בוצעה במועדה, ו/או לא הייתה לשביעות רצוני בכפוף לסעיף 1, ו/או מכל סיבה אחרת ,

השיפוי ואו הפיצויים הישירים ואו העקיפים לא יחרוג מ 100% מסכום ההזמנה  בפועל ,

 ולא תהיי לי בשום אופן כל טענה כלפי פנטזיה / דפוס אילוז ובכלל , לא באופן  האישי ,ולא לכל גורם אחר ו/או לצד שלישי הקשור אלי באופן ישיר ו/או אקיף  ו/או   בכלל .

7- ידוע לי כי זמני האספקה מתייחסים והינם לביצוע ההדפסה בלבד.

8- ידוע לי שההתחייבות של פנטזיה/דפוס אילוז אינם כוללים את  זמני המשלוח,

9 – ידוע לי כי המשלוח הינו שרות בלבד, ומבוצע לבקשתי הישירה  ולפנטזיה ו/או דפוס אילוז אין מטרת רווח בעניין , וכי כל האחריות בגין המשלוח תחול עלי באופן אישי ואו  על חברת המשלוחים בלבד.

10-ידוע וברור לי  שהחזר כספי יחול אח ורק לאחר החזרת העבודה במלואה ולא יאוחר מ 24 שעות מרגע קבלת העבודה, וכל זאת רק במידה ותהייה חריגה  מהמוסכם בסעיף 1 , סכום ההחזר יהיה מוגבל ל 60% מסכום ההזמנה בפועל

11 – ידוע וברור לי שאישור התקנון באתר /במיל /יחשב כהסכמה לכל דבר ועיניו.

חתימת הלקוח /אישור התקנון עי' הלקוח  במייל

תקנון פליירים

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkaGoGo
  • LinkedIn